מזונות ילדים: מה זה בכלל? איך קובעים את גובה דמי המזונות? האם יש טבלה? מזונות מקובלים? מה אומר החוק?

מה זה בכלל מזונות?
מזונות זהו תשלום לרוב חודשי, המשקף את ההשתתפות של ההורה הנושא בתשלום המזונות, בעלות גידול הילדים, כלכלתם, צרכיהם החיוניים, ובעלויות הכרוכות בבית העיקרי בו יתגוררו הילדים בהתאם להסדרי הראייה ולקביעת המשמורת בין ההורים.
עיסוק זה בשאלת המזונות, הוא אחד הדברים הראשונים שאנו נדרשים להם בשעה של פרידה ו/או גירושין מבן הזוג, כאשר יש לנו ילדים משותפים.

ממה מורכבים דמי המזונות?

  1. חצי מכלכלת הילדים (אוכל, מוצרי הגיינה, ביגוד והנעלה, חינוך, בריאות וכיו”ב) – למעשה חישוב או אומדן של עיקר העלויות הקבועות של הילדים.
  2. מדור והוצאות מדור (מדור = מגורים) – השתתפות בעלות חלקם היחסי של הילדים במקום מגוריהם העיקרי.  כלומר חלק מעלויות שכירות/משכנתא וכו’ אם קיימים, ובאותו היחס חלק מעלויות הצריכה השוטפות בבית כגון: חשמל, מים, ארנונה, גז, אינטרנט, כבלים וכד’.
  3. ישנו כלל אצבע לפיו החלק היחסי של מדור והוצאות מדור כחלק מרכיב המזונות, נקבע לפי מספר הילדים:
    ילד אחד 30%, 2 ילדים 40%, 3 ילדים ומעלה – 50%.
  4. ההשתתפות בעלויות המדור ובהוצאותיו, מושפעת בנוסף מהסדרי הראייה ומשאלת המשמורת. במקרים בהם המשמורת משותפת והסדרי הראייה הינם חלוקה כמעט שווה בין ההורים, יש לכך משקל בחישוב גובה דמי המזונות.
    השתתפות בהוצאות נוספות בגידול הילדים שאינן נמנות עם דמי המזונות הבסיסייים:

לרוב בהסכמי גירושין, מגיעים בני הזוג להסכמה על אופן חלוקת שאר הוצאות הילדים כגון: צהרונים, קייטנות, חוגים, שיעורים פרטיים, הוצאות בריאות חריגות, בת/בר מצווה, ימי הולדת, שיעורי נהיגה וכד’, עד לעיתים חסכון לטובת לימודים גבוהים או לכל דבר אחר.
כמובן שהשמיים הם הגבול, אולם בהסכם גירושין ייטב כי תיבחן התמונה כולה על פני כל השנים בהן רכיב המזונות ו/או אופן חלוקת יתר ההוצאות עדיין רלבנטיים. ושוב כל הסכם לגופו.
התפיסה הבסיסית היא שאב חב במזונות ילדיו. תפיסה שמתארת מציאות חיים בה האב מפרנס והאם נושאת בעול גידול הילדים. בשנים האחרונות הואיל והאימהות גם עובדות ומשתכרות לעיתים אף יותר מהאבות, חיוב אוטומטי של אב במזונות כבר לא מחויב המציאות. המטרה במזונות ילדים, הינה באמת לאפשר המשך גידול הילדים בצורה תקינה בד בבד עם המשך קיום חייהם של ההורים בנפרד.