הסכם גירושין


הסכם גירושין

את הסכם הגירושין אני מכינה לבני הזוג בתום הליך הגישור. לאורך המפגשים שלנו אני עוזרת להם להגיע להסכמות הכי נכונות ומדויקות, להם ולילדים, שצופות פני עתיד ויבואו לידי ביטוי בהסכם הגירושין. את הסכם הגירושין עליו חותמים בני הזוג בפני, הם מגישים לבית משפט לענייני משפחה לקבלת תוקף של פסק. רק לאחר אישור ההסכם בבית המשפט, המחייב את בני הזוג בדיון קצר אל מול שופט, ניתן להגיש את ההסכם ברבנות לצורך מתן הגט. 

מהם עיקרי הסכם הגירושין: 

יחסי הורות 
במפגשים אנחנו בונים ביחד את יחסי ההורות לאחר הגירושין, במטרה לייצר להורים מציאות של הורות משותפת עד כמה שניתן בראייה רחבה אותם ואת הילדים לאורך השנים ועד למועד שיחרורם מצה”ל. ולרוב גם אחרי. 
יחסי ההורות באים לידי ביטוי בהסכם הגירושין בשלל מצבים, החל מהתחייבות ההורים לכבד את ההורות אחד של השניה ולא לערב את הילדים במחלוקות ביניהם, ועד לימי הורים ומסיבות במוסדות החינוך. 

משמורת וזמני שהייה 
לבחירת טיב המשמורת, בין אם משמורת משותפת ובין אם משמורת יחידנית, יש השפעה גדולה על מערכת היחסים של כל אחד מההורים עם הילדים. כמעט רוב המשמורות בחדר הגישור שלי הן משמורות משותפות הכוללות אחריות משותפת על הילדים. 
משמורת משותפת יכולה להתקיים עם זמני שהייה שווים של כל אחד מההורים עם הילדים, ויכולה גם להתקיים בזמני שהייה לא שווים. 
לטיב המשמורת והאחריות ההורית אין קשר לזמני השהייה של כל אחד מההורים עם הילדים. 

מזונות והוצאות הילדים 
את מזונות הילדים אנו קובעים בהתאמה לחלוקת זמני השהייה של ההורים עם הילדים ובהפרשי השכר של ההורים. לכל זוג יש מציאות כלכלית אחרת ואם יש או אין מזונות, אנו מחליטים רק אחרי שאני אוספת מהם את כל הנתונים הכלכליים הכוללים את סך ההכנסה החודשית של כל אחד מהם, את עלויות המחייה שלהם כמשפחה, את צרכי הילדים וההוצאות השוטפות שלהם. לאחר איסוף הנתונים אני בונה להם את השיקוף הכלכליהמאפשר לנו ביחד להבין מהי המציאות הכלכלית בה הם חיים, מה יצטרך כל אחד מהם בחיים החדשים, מהם צרכי הילדים, ובעיקר מה אפשרי. ורק אז אנו מבינים האם יתקיימו מזונות ומה החלוקה ביניהם לגבי המחציות המשקפות את צרכי הילדים ללא קשר לעלויות המדור של ההורים. 
חשוב לזכור, שמה שנכון לזוג אחד לא נכון לזוג אחר. 

חלוקת רכוש 
הרכוש של בני הזוג מבטא את כל מה שבני הזוג רכשו וצברו ביחד לאורך השנים כולל בית המשפחה במידה ויש. הרכוש אמור להתחלק שווה בשווה בין בני הזוג, אך יש המון אפשרויות לחלק את הרכוש ואת הבית, והכל נעשה בהתאמה את בני הזוג והצרכים העתידיים. 

חסכונות/קופות גמל/פנסיות/קופות הוניות 
לכל אחד מבני הזוג יש קופות פנסיה וגמל וחסכונות כמו קרנות השתלמות ותיקי השקעות. בנוסף יש גם חסכונות משותפים. כל ההון הצבור בין אם אישי ובין אם זוגי שנצבר לאורך שנות חייהם המשותפות גם הוא מתחלק ביניהם שווה בשווה. 
במסגרת השיקוף הכלכלי אני מייצרת להם גם איזון משאבים המאפשר חלוקה שמותאמת להם אישית, שלפעמים לא מצריכה לגעת בקופות הפנסיה והגמל. 

איזונים נוספים –
איזונים נוספים קיימים לדוגמא במקרה שלאחד או לשני בני הזוג יש עסק עצמאי ולכל אחד מהם יש בו חלק. גם פה אנחנו מייצרים חלוקה שמדויקת להם ולא תפגע בעסק ובמהשך התנהלותם לאורך השנים.