ישנם מקרים רבים בהם הסכם הגירושין של בני הזוג אינו עומד במבחן המציאות מכל סיבה שהיא, ותשלום דמי המזונות כפי שנקבע בהסכם אינו משולם על ידי ההורה החייב בתשלום זה.

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ”ב-1992‏ (ששמו הקודם היה “חוק משפחות חד-הוריות, התשנ”ב-1922”) מתייחס למשפחות שבראשן הורה עצמאי, וקובע שורה של זכויות והטבות הניתנות על ידי גורמי ממשל שונים. והכל בהתאם למצב הכלכלי ומספר הילדים מתחת לגיל 18 הנמצאים בחזקתו.

הורה עצמאי, על פי החוק, מוגדר כל הורה גרוש, או מי שנשוי אך נמצא בהליך גירושין וחי בנפרד מבן הזוג שנתיים לפחות, ויש ברשותו ילד אחד או יותר עד גיל 18.

מהי קצבת מזונות?

קצבת המזונות ניתנת במידה שההורה החייב בדמי המזונות אינו משלם את הסכום החודשי הקבוע בהסכם, והזכאי שהנו ההורה השני עומד בקריטריונים אותם קבעה המדינה.
במידה וההורה העצמאי הוכר כזכאי, ישלם הביטוח הלאומי סכום חודשי קבוע עבור כל ילד עד גיל 18, ובמקביל יתבע את הכסף מהחייב.
יש לציין שסכום הקבצה לאו דווקא זהה לסכום דמי המזונות הנקבע בהסכם, אלא לפי פרמטרים של הביטוח הלאומי (פירוט בהמשך). ביטוח לאומי ינסה לגבות את מלוא הסכום מההורה החייב, כל עוד לא קיימים הליכי הוצל”פ במקביל. במידה ויצליח לגבות את מלוא החוב, ישולם הפרש הסכום לזכאי אם אכן וקיים הפרש.

על פי מה נקבעת קצבת המזונות?

קצבת המזונות נקבעת ע”פ קריטריונים אותם קבע המוסד לביטוח לאומי הכוללים את הפרמטרים הבאים:
~ מצבו הכלכלי של ההורה העצמאי  – הכנסה ברוטו חודשית.
~ מצבו האישי – האם ההורה העצמאי חי לבד, התחתן שוב או חי עם ידוע בציבור.
~ מספר הילדים עד גיל 18 החיים עמו.

מה סכום הקצבה החודשית ע”פ הקריטריונים?

להלן פירוט הקצבה להורה עצמאי זכאי שהנו עד גיל 55 

ביטוח לאומי 1

להלן פירוט הקצבה להורה עצמאי זכאי שהנו מעל גיל 55 

ביטוח לאומי 2

איך ממשים את הזכות לקבלת קצבת מזונות?

יש להגיש טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות  

לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
~ תעודת זהות
~ שני עותקים מפסק הדין בעניין המזונות חתומים ומאושרים ע”י בית המשפט.
~ תדפיס מחשבון עו”ש בבנק וכן אישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות.
~ 3 תלושי משכורת אחרונים  (במידה וקיימים)
~ אישורים על הכנסו שלא מעבודה.
~ במקרה שנפתח תיק בהוצאה לפועל בעניין פסק הדין, יש לצרף אישורים מההוצאה לפועל על סגירת התיק.
פרטים על החייב במזונות:
~ מספר תעודת זהות של החייב
~ כתובתו ומספר הטלפון של החייב
~ מקום עבודתו של החייב

את הטופס והמסמכים יש להגיש למחלקת מזונות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה, המוסד לביטוח לאומי ישלח הודעה על אישור הבקשה או דחייתה.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ועניין. הקליקו כאן  השאירו את פרטיכם ונחזור בהקדם.