בימים אלה קידם יו”ר הקואליציה ח”כ דוד ביטן הצעת פשרה בנושא חזקת הגיל הרך, לאור אי ההסכמות בקואליציה לגבי הסוגיה ויישום המלצות ועדת שניט.
לרובנו אין מושג מה זה אומר. אז מהי חזקת הגיל הרך? מהי ועדת ועדת שניט ומה היו המלצותיה לגבי חזקת הגיל הרך? מהי הצעת הפשרה?
עשינו לכם קצת סדר בבלגן על מנת שתבינו את המציאות היום בשנת 2017 בה גובר הרצון של האבות להיות יותר מעורבים ושיוויונים,
ואת ההשלכות עליכם בזמן הליך הגירושין:

מהי ‘חזקת הגיל הרך’?

חזקת הגיל הרך, המוגדרת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובעת כי טובתו של קטין עד גיל 6 הינה לגדול עם אמו.
וכי במקרה בו זוג הורים לילד עד גיל שש התגרשו ולא הגיעו להסכמה בנושא המשמורת, הילד יהיה במשמורתה של האם
כל עוד אין סיבה מיוחדת המונעת זאת.

מהי ועדת שניט ומהן המלצותיה?

בשנת 2005 הורתה שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, על הקמת ועדת שניט.
מטרת הועדה היתה לבדוק ולהמליץ בכל ההיבטים הקשורים לאחריות הורית בגירושין לרבות ‘חזקת הגיל הרך’,
תוך מתן דגש על הבטחת זכויות וטובת הילד, וכל זאת ברוח אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד מ-1989 שאושרה ע”י ישראל.
בשנת 2012, 7 שנים לאחר מינוי הועדה (!), סייימה ועדת שניט את הבדיקות בנושא ופרסמה את מסקנותיה:

  1. ביטול המושגים הישנים כגון: אפוטרופסות ומשמורת, והפיכתם לאחריות הורית משותפת.
  2. לשים את עיקרון טובת הילד וזכויותיו במקום הראשון במעלה, מעל לכל השיקולים.
  3. ביטול חזקת הגיל הרך – הנימוק בעיקרו הנו שזכותו הבסיסית של ילד גם עד גיל 6 לשני הוריו, ולא להעדפת הורה אחד על פני השני.
  4. חיוב הורים ליישב בהסכמה את המחלוקות ביניהם הנוגעות לילדים בהליך הגירושין, תוך שימת שיקול טובת הילד לנגד עיניהם.

עד היום לא נעשה שינוי חקיקתי אשר מיישם את מסקנות ועדת שניט. הניסיונות להעביר הצעות חוק אשר תומכות במסקנות הועדה
(ח”כ יואב קיש יוזם הצעת החוק), לא צלחו משיקולים כאלו ואחרים (ארגוני נשים המתנגדים לביטול החזקה אל מול ארגוני גברים התומכים בה),
לרבות שיקולים פוליטיים, ושוב נושא כה רגיש וחשוב נותר ללא מענה ו/או טיפול הכרחי ההולם את המציאות בה אנו חיים בשנת 2017.

מהי הצעת הפשרה?

לפני כשבוע הודיע, יו”ר הקואליציה, ח”כ דוד ביטן, כי הושג נוסח מוסכם להצעת החוק  בנושא “חזקת הגיל הרך”.
הנוסח המוצע הוא מעין יציר כלאיים או הצעת פשרה, בין מסקנות הועדה בעד ביטול כליל של חזקה זו, לבין המתנגדים לביטול זה.
הצעת הפשרה הינה לתחום את “חזקת הגיל הרך” לגיל שנתיים ולא עד גיל 6 כפי שקבוע היום בחוק.

בנימה אישית שלנו

סוגיית חזקת הגיל הרך כמו כל יתר הסוגיות הקשורות לטובת הילדים בזמן גירושין, הן סובייקטיביות ואין פתרון גורף אחד נכון. כל משפחה ומה שנכון לה.
כשבני זוג מגיעים להתדיין בבית המשפט, השופט פוסק בהתאם לקבוע בחוק, ועל בני הזוג להתנהל בהתאם לפסיקה, בין אם הפסיקה נכונה להם ובין אם לא.
בהליך גישור בגירושין, יש לבני הזוג את האפשרות בעזרת המגשר להגיע להסכמות שנכונות לשניהם ולילדים, לרבות בהיבט של “חזקת הגיל הרך” והסדרי זמני השהות/המשמורת בין ההורים.
הסכמות אלו במסגרת הסכם הגירושין תאושרנה על ידי בית המשפט המוסמך ללא כל קושי ובלבד שהן הולמות את הסכמות הצדדים וטובת הילד.

לקביעת פגישה בה תכירו את הליך הגישור הייחודי שלנו, ללא עלות וללא התחייבות, הקליקו כאן