בפברואר 2015 נכנס לתוקפו ‘החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד 2014’.
מה הוא אומר? איך מיישמים את חלוקת כספי הפנסיה? איך זה באמת עובד? 

מהו החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בגירושין? 

החוק בא לתת מענה ופתרון הכרחי, לבני זוג שנפרדו או התגרשו, וכחלק מחלוקת הרכוש ביניהם ישנה התייחסות לחלוקת זכויות פנסיוניות השייכות לאחד מהם.
עד כאן הכל בסדר. אבל מה עושה בן הזוג עם הסכם הגירושין התקף שבידו? בהרבה מקרים הזכויות הפנסיוניות אינן נזילות באופן מיידי, אלא רק בעוד עשרות שנים. איך הוא מוודא שאכן בבוא היום, בן הזוג שממנו נפרד, יעביר את החלק מהחסכון הפנסיוני בהתאם להסכם הגירושין? ומה יקרה אם לא?

בדיוק לשם כך חוקק החוק. וטוב שכך. החוק נותן מענה למצבים כאלו (והם רבים) ולהסדיר את דרכי הפעולה מבחינת כל הנוגעים בדבר: בני הזוג שנפרדו וקרן הפנסיה בה מצויים כספי הפנסיה הרלבנטים להסכם הגירושין.

מה החידוש והיעילות שמביא עימו החוק?

היום מתאפשר לבן הזוג לשעבר אשר זכאי לחלק בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג החוסך, להגיש בקשה לגוף בו מתנהל החסכון ולגביו יש התייחסות בהסכם הגירושין, לרשום ולעדכן ברישומיו את עובדת הגירושין של אותם בני זוג כמו גם את הפרטים בהסכם הגירושין, המתייחסים לחסכון המצוי אצלם.
אותו גוף משלם, יזין ברישומיו נתונים נדרשים על מנת לחשב את חלקו של בן הזוג הזכאי, אצלו כגון: משך חייהם המשותפים, מועד הפרידה/הגירושין, ואת שיעור חלקו של בן הזוג הזכאי.
במקביל ייפתח חשבון חדש אצל הגוף המשלם, על שם בן הזוג הזכאי, אליו יועבר הסכום לו זכאי כאמור.
מרגע זה, הכסף שהועבר לחשבון זה, הינו בבעלותו היחידה והמלאה של  בן הזוג לשעבר, ולכל פעולה בקשר עם חשבון זה מעתה ואילך, תידרש הסכמה שלו בכתב. לרבות, פדיון הכספים, העברתם לגוף אחר, בקשה להלוואה, שעבוד הכספים ועוד.

כלומר, החוק החדש, לא רק שבא להבטיח ביצוע פסקי דין בעניין חלוקת זכויות פנסיוניות, באופן שברור ומוסדר גם לבני הזוג שנפרדו וגם לגוף המשלם, הוא אף מסדיר את דרך הפעולות, שמנתקות את התלות ואת אי הוודאות של בן הזוג הזכאי בבן הזוג המשלם.

מה החסרון בחוק? 

החסרון הינו שהחוק חל רק על חיסכון פנסיוני, אך אינו חל על כספים נוספים אם יש כאלו שנצברו בקרנות השתלמות או בקופות גמל לא פנסיוניות. במקרים כאלו, הסרבול, חוסר הוודאות והתלות, נותרו בעינם.

לקריאה מלאה של החוק הקליקו כאן