גישור משפחתי


משפחה לא בוחרים כולנו יודעים, אבל איך צולחים משברים וסכסוכים?

מהי משפחה? משפחה על פי המילון היא "מוסד חברתי המאגד יחידים בעלי קשרי שארות לקבוצה שיתופית הדוקה". וכמו בכל קבוצה שיתופית, יש סכסוכים ומשברים שלפעמים חולפים ולפעמים הופכים להיות אבן נגף במבנה הקבוצתי.

מגיעות אלי משפחות מסוכסכות שלא מצליחות להתגבר על כעסים שהצטברו, על חוויות עבר קשות שמנהלות להם את ההווה, מחלוקות בין אחים בנושאי ירושה, כעסים על הורים שצצים ברגעים שונים בחיים, והרשימה עוד ארוכה.

אנחנו ביחד פורמים את הקשרים הלפעמים סבוכים, אני עוזרת להם להקשיב אחד לשני ולא רק לשמוע, לנקות משקעים, מלמדת אותם לסלוח לחמול אחד את השני, ובעיקר אני מחלצת אותם ממקומות קשים שהם מגיעים אליהם בעל כורחם. 

כי משפחה היא הבסיס שלנו, ובלעדיה מה אנחנו באמת שווים?